Nieuwsupdate

Nieuwsupdate

Beste deelnemer,

Voeding Leeft volgt de officiële berichtgeving omtrent het coronavirus.* Er zijn op dit moment geen specifieke maatregelen nodig voor ons programma. De Keer Diabetes2 Om bijeenkomsten blijven dan ook vooralsnog gewoon plaatsvinden.

Het RIVM en jouw eigen behandelend arts zijn de komende weken leidend in de eventuele maatregelen die genomen moeten worden. Als Voeding Leeft volgen wij deze. Wij raden je aan om ook zelf op de hoogte te blijven door de officiële berichtgeving te volgen. 

De belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn vrij simpel. 

  • Geen handen schudden
  • Bij binnenkomst handen wassen en met regelmaat gedurende de dag
    (min 20 sec)
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Neem telefonisch contact op met je eigen behandelend (huis)arts indien je:

  • koorts hebt in combinatie met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en je de afgelopen twee weken in een land/regio bent geweest waar het coronavirus zich heeft verspreid (zie hiervoor de website van het RIVM of van het WHO);
  • in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt die is besmet met het coronavirus.

Je hoofdbehandelaar is dus leidend in wat voor jou het beste op dit moment is. Mocht je lichte koorts verschijnselen, een verkoudheid of andere lichamelijke reden tot bezorgdheid hebben, willen we je vragen eerst naar je eigen behandelend arts te gaan voor overleg alvorens eventueel naar een KDO bijeenkomst te komen.  

Wij vragen je om met het medisch team, medischteam@voedingleeft.nl contact op te nemen indien een besmetting met het coronavirus vastgesteld is. 

Uiteraard brengen wij je op de hoogte, indien de huidige situatie wijzigt. Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,
Barbara Kerstens
Programma directeur Voeding Leeft

*Onze bronnen zijn de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de website van de WHO (World Health Organization), als ook gezondheidsspecialisten binnen en buiten onze organisatie.

 

Bekijk alle berichten